Aduan Kerosakan Kuarters Kerajaan Persekutuan Sabah
* Carian mengikut Daerah, Blok, No. Unit Rumah dan No. KP
01. Daerah 02. Blok
03. No. Rumah 04. No. KP *   


Maklumat Penghuni Kuarters Kerajaan Persekutuan Sabah
Nama Penghuni Tiada
Alamat Rumah
No. Kad Pengenalan
No. Telefon (P)
No. Telefon (HP)
Jenis Kerosakan
Keterangan *
(Penjelasan berkenaan Kerosakan)
  
Muat Naik Gambar 1   
Muat Naik Gambar 2