Soalan Lazim

Keputusan permohonan kuarters boleh diperolehi dalam tempoh 2 bulan selepas permohonan.
Tarikh luput permohonan adalah setahun dari tarikh permohonan atau tarikh pengemaskinian.
Pengemaskinian maklumat wajib dilakukan sekiranya terdapat perubahan dengan menekan butang "Ada Perubahan".
Pengemaskinian maklumat wajib dilakukan walaupun tiada sebarang perubahan maklumat dengan cara menekan butang "Tiada Perubahan".
Sekiranya tiada sebarang pengemaskinian dibuat, permohonan akan terkeluar daripada sistem secara automatik dan pemohon perlu mengemukakan permohonan baharu sekiranya masih berminat untuk menduduki kuarters.
Pengemaskinian maklumat boleh dibuat pada bila-bila masa tidak melebihi tempoh setahun dari tarikh permohonan atau tarikh kemaskini.
Tidak perlu. Memadai dengan cara mengemaskini maklumat permohonan.